Spreekuur bedrijven

Voorkomen van gezondheidsklachten en preventie van verzuim is belangrijk.
Door het organiseren van een ergotherapeutisch spreekuurkunt u eventuele risico's vroegtijdig opsporen.

Tijdens een dergelijk spreekuur kunnen medewerkers vragen stellen en is er gelegenheid voor een korte werkplekcheck. Met een korte check kunnen enkelvoudige adviezen worden gegeven of kan worden ingeschat of een individueel werkplekadvies wenselijk is.

Het tijdig inschakelen van een ergotherapeut is een efficiënte manier van verzuimpreventie. De kosten van een werkplekadvies zijn lager dan de kosten van één dag ziekteverzuim.

Neem voor de mogelijkheden en tarieven gerust vrijblijvend contact op.